נזקי טבע

נזקי טבע מוגדרים לעיתים כאסונות הנגרמים ברוב בחודשי החורף וגדושים בנזקים לרכוש.

הנזקים האופיינים אותם בודק השמאי בקרות נזקי הטבע:

  • רוחות סער – הגדרת עוצמת האירוע היא תנאי להקרה על ידי חברת הביטוח כ"אסון טבע". על השמאי להתמצא היטב בתנאי הפוליסה, על מנת להוכיח למבטחים עמידה בתנאי הגדרת "אסון טבע".

  • משקעים – גשם ו/או שלגים ו/או ברד, שגרמו לנזקים במבנה ו/או תכולה, מוגדרים כנזק טבע, אמורים להיות בתנאים חריגים ולא בירידת גשמים רגילה.

  • שטפון – כמויות משקעים חריגות שנגרמו ממי גשמים שגרמו לעלייה על גדותיהם של מערכות מים, גורמות לנזקים רבים וחדירתם לדירה או לבית העסק.

  • ברק – אירוע זה יכול לתרום לפגיעה של ממש ברכוש ולגרום לשריפה ולעיתים רבות לפגיעה ישירה בציוד חשמלי.

ריפורט ממליצים:

בכל מקרה של נזק כתוצאה מאסון או פגעי טבע, יש להיעזר בשרותיו של שמאי רכוש מיומן, המומחה לאמוד את הנזק בכדי לתבוע חברות הביטוח בכפוף לתנאי הפוליסה ולעיתים אף לתבוע את מס רכוש.

טיפים:

מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק, המתעדכן בטיפים מגוונים.

ריפורט שמאים