נזקי מים

לרובכם, חברות הביטוח מאפשרות רכישת כתבי שירות כדוגמת "כתב שירות לנזקי צנרת באמצעות שרברבים בהסדר" (חברות שחר, נץ, פמי, נתב ועוד).

לידיעתכם, המפקח על חברות הביטוח מטעם ממשרד האוצר, קבע תקנות ונהלים ברורים, שמחייבים את חברות הביטוח לתת מענה הוגן, מקצועי וראוי לנזקי צנרת ומים בדירה.

הכיסוי הביטוחי, נותן מענה לאובדן או נזק שהתגלה כתוצאה מהתבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דודים וצנרת, כיוצא בזה הפוליסה מכסה נזקים ישירים ועקיפים.

ביטוח נזקי צנרת מים, הינו אחד המרכיבים הבעייתיים ביותר במשך שנים ארוכות בחברות הביטוח השונות, ועל כן תקנות חדשות שנערכו בשנים האחרונות, מאפשרת למבוטחים רמות שירות גבוהות יותר, והאפשרות לעשות שימוש בשרברבים פרטיים.

חשוב לציין, כי טיפול בנזקי צנרת מים, מצריכה מקצועיות ושימוש בטכנולוגיות עדכניות ומתקדמות, הנמצאות בשוק החופשי ומאפשרות לכל אחד ואחת מאיתנו להשתמש בהם בחוכמה.

לריפורט שמאים, רשת שיתופי פעולה עם מיטב השרברבים המומחים המבצעים איתורים, בדיקות לחות תת רצפתיות, שיקום נזקים ומהנדסי בניין ותשתיות, שיכולים לעזור לכם המבוטחים לקבל חוות דעת לאומדן הנזקים בשיתוף בעלי מקצוע המורשים לתת אסמכתאות מגובשות משפטית, שיעזרו לכם למצות זכויות כספיות מול המבטחים.

ריפורט ממליצים:

להלן השלבים להתנהלות, בעת ולאחר גילוי נזק מים:

1. עם גילוי הנזקים, יש לדווח באופן מיידי למבטחים ו/או לסוכן הביטוח המייצג אותכם, באמצעות "טופס פתיחת תביעה" שיגרום למבטחים לפתוח "מס' תביעה", שעליכם לתעד.

2. במידה וכתב שירות "תיקוני נזקי המים" נעשות באמצעות שרברבים בהסדר, עליכם ליצור קשר עם חברת השירות ולדווח על המקרה, כמו כן לתעד את יום ו"מס' הקריאה".

3. חברת הביטוח, תמנה עבורך שמאי מטעמה, דעו לכם כי החוק מאפשר לכם לשכור שמאי מטעמכם, שייצג את האינטרסים שלך ושידאג למצות את מלוא הזכויות המגיעות לך מתוקף תנאי הפוליסה שרכשת לנזקים שנגרמו לבית הפרטי או בית העסק.

טיפים:

מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק המתעדכן בטיפים מגוונים.

ריפורט שמאים