שמאות לבעלי פוליסות ביטוח

שמאות פרטית הדואגת לאינטרסים שלך בלבד.

משרדי ריפורט נחלצים לעזרת מבוטחים, שנגרם להם נזק לרכוש במסגרת פוליסת הביטוח ומעוניינים במימוש זכויותיהם על פי חוק.

שמאי המשרד עורכים חוות דעת מקצועיות המקיפה את הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לך כמבוטח.

לידיעתכם, ברוב המקרים שמאות פרטית מטעם המבוטח, תשמש כבסיס חשוב והכרחי מול חברות הביטוח ומשמשת עבורכם גם כחוות דעת במקום עדות בבית משפט.

למשרדי ריפורט, מומחים בביטוח ובעלי רישיונות מטעם משרד האוצר בענף ביטוח האלמנטרי (רכוש) ועוד.

"אל תגשו לתביעות נזקין מול חברות הביטוח בלי שמאי נזקים פרטי למיצוי מלוא הזכויות!"

ריפורט שמאים