נזקי פריצה או גניבה

פוליסות ביטוח עיקריות למקרי פריצה או גניבה, הינן פוליסות ביטוח מבנה ופוליסות ביטוח תכולה.

במקרים רבים, ניתן לחשוב שהתביעה הינה מול ביטוח התכולה, אך למעשה במהלך הפריצה נגרמים נזקים למבנה ולכן, הפעלת שמאי מטעמכם המומחה בתנאי הפוליסות שברשותכם, יביא אתכם למצות את מלוא זכויותיכם הכספיות מכל הכיסויים שרכשתם.

הערכת שווי הציוד שנגנב, הינו ברוב המקרים קשה להערכה בהיעדרו ועל כן, לרוב חברת הביטוח מבססת את האומדן בחסר, לכן שמאי פרטי מטעמכם, שלו הכלים והאמצעים לשמירת האינטרסים שלכם, יעשה ככל יכולתו להוכיח את טיב וסוג הרכוש שנגנבו.

במקרים רבים פורצים, שנכנסו באלימות, לדירה או לעסק אינם ידועים בעדינותם, ברוב המקרים משארים הרס רב לרכוש אחר שלא נלקח ולמבנה, לכן שמאי מקצועי ומנוסה מטעמכם, ימצא את מירב זכויותיכם הניתנות לכם על פי החוק.

טיפים:

מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק, המתעדכן בטיפים מגוונים.

ריפורט שמאים